Εμπλουτίζεται με νερό ο νέος ταμιευτήρας στο Καστρί του Δήμου Αγιάς

Παρέμβαση της Περιφέρειας για να «ξεδιψάσουν» 3500 στρέμματα

Εμπλουτίζεται με νερό ο νέος ταμιευτήρας στο Καστρί του Δήμου Αγιάς

Πάνω  από 3500 στρέμματα θα αρδεύσει το καλοκαίρι ο νέος ταμιευτήρας που κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο δημοτικό διαμέρισμα του Καστριού, στην περιοχή του δήμου Αγιάς, ενώ πριν λίγες μέρες κι αφού πρώτα ξεπεράστηκαν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, η Περιφέρεια ξεκίνησε να τον τροφοδοτεί με νερό.

Ο ταμιευτήρας κατασκευάζεται για την άρδευση της ευρύτερης περιοχής του Τ.Ο.Ε.Β. Πηνειού και θα εξυπηρετεί έκταση 3.500 στρεμμάτων, τα οποία μέχρι σήμερα αρδευόταν πλημμελώς. Οι εργασίες για την κατασκευή του Ταμιευτήρα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2015 (φώτο 1). 

Το έργο προϋπολογισμού 3,2 εκ. ευρώ που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αφορούσε στην κατασκευή σε έκταση 250 στρεμμάτων με καθαρή επιφάνεια αποθήκευσης νερού 200 στρεμμάτων και μέγιστο ύψος νερού 4,5 μ., ενός ταμιευτήρα με δυνατότητα αποθήκευσης 900.000 κυβικών μέτρων νερού. Πρόκειται στην ουσία για την κατασκευή μίας λιμνοδεξαμενής με σημαντικές θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή, πέραν από την ευεργετική συμβολή στις καλλιέργειες και κατ’ επέκταση στην τοπική οικονομία.

Κ. Αγοραστός

Σε δηλώσεις του στην «Ε» ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός σημείωσε τα εξής: «Σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία και μάλιστα σε μία περίοδο όπου ο πρωτογενής τομέας δυστυχώς βρίσκεται στο στόχαστρο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνεχίζει απρόσκοπτα μέσα από πρόγραμμα και σε διαρκή διαβούλευση με τους ίδιους τους πολίτες καταγράφοντας τις ανάγκες τους, να υλοποιεί τον σχεδιασμό της που στοχεύει στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα αλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.  

Το νερό είναι ζωή. Η εξοικονόμηση νερού και η αξιοποίηση των διαθέσιμων υδατικών πόρων είναι θέμα μείζονος σημασίας για την αιρετή Περιφέρεια. Με έργα όπως αυτό, προστατεύουμε το περιβάλλον, καθώς συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, αλλά και στην άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα. Πιστεύουμε ότι η αγροτική οικονομία είναι μια από τις δυνάμεις της χώρας για την αντιμετώπιση της κρίσης καθώς παράγει εθνικό πλούτο».