Εμπόδιο στην ανάπτυξη της Επιδαύρου ο πολυκερματισμός – Μονόδρομος ο αναδασμός

Στην περιοχή του Δήμου Επιδαύρου, όπου ο μικρός κλήρος, αλλά και η γήρανση του πληθυσμού αποτελούν εμπόδια για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και την επιστροφή των νέων στις καλλιέργειες ο αναδασμός αποτελεί μονόδρομο. Ο γεωπόνος Αναστάσιος Μπινιάρης, μελετώντας τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, κατέληξε σε συμπεράσματα που δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν άμεσα, ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «σε επίπεδο Λυγουριού, έχουμε ένα κλασικό παράδειγμα πολυτεμαχισμού και, όπως φαίνεται από την ανάλυση των δηλώσεων, έχουμε 11,5 αγροτεμάχια ανά αγροτική εκμετάλλευση, με μέση έκταση γης τα 48 στρέμματα.

Είναι ένα κλασικό παράδειγμα που δείχνει πόσα προβλήματα δημιουργούνται, αφού ανεβάζει το κόστος εργασίας και των καλλιεργητικών εργασιών και δυσκολεύει την όποια επένδυση. Στο Αρκαδικό έχουμε 12,5 αγροτεμάχια ανά 36 στρέμματα αγροτικής εκμετάλλευσης και αυτό σημαίνει ότι κάθε αγροτεμάχιο είναι 2,88 στρέμματα κατά μέσο όρο».

Το ίδιο σημαντικό πρόβλημα συναντάμε και στη Δήμαινα, όπου ο μέσος όρος αγροτεμαχίων είναι 12,2 σε 42 στρέμματα κατά μέσο όρο, αλλά και στην Παλαιά Επίδαυρο, όπου, όπως ο ίδιος επισημαίνει, «συναντάμε 13 αγροτεμάχια με 35 στρέμματα ο μέσος κλήρος. Αυτό που φάνηκε μέσα από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ είναι ότι έχουμε περίπου στα 46 στρέμματα 11,8 τεμάχια ανά εκμετάλλευση. Αυτό το στοιχείο δείχνει έναν ιδιαίτερα υψηλό τεμαχισμό και λόγω των αποστάσεων μεταξύ των αγροτεμαχίων δημιουργείται ιδιαίτερα υψηλό κόστος».

Το πρόβλημα του πολυκερματισμού αφορά και την επικείμενη άρδευση των κτημάτων από τον Ανάβαλο, αφού, όπως αναφέρει ο Αναστάσιος Μπινιάρης, «για να πετύχει και να αποδώσει το σύστημα άρδευσης, πρέπει να γίνουν ενοποιήσεις κτημάτων, ώστε να έχουμε άρδευση με χαμηλό κόστος, ενθαρρύνοντας τις όποιες σκέψεις για ανάπτυξη στην περιοχή».