Εν αναμονή της πρόσκλησης για την Εξισωτική

Θέμα χρόνου αποτελεί η δημοσίευση της πρόσκλησης του Μέτρου 13 «Εξισωτική Αποζημίωση» για το έτος 2020, καθώς οι δυνητικοί δικαιούχοι που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις στήριξης/πληρωμής στο πλαίσιο των υποµέτρων 13.1, 13.2 και 13.3 για το έτος 2020, μέσω της εφαρμογής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την πρόσκληση αναμένεται να καθοριστούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων στήριξης/πληρωμής και δικαιολογητικών, το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης του μέτρου για το έτος 2020, τα ύψη ενίσχυσης ανά υπομέτρο και τη διαδικασία χορήγησής της, τους ελέγχους, τις εφαρμοζόμενες μειώσεις – κυρώσεις και τη διαδικασία υπολογισμού πληρωμής κ.ά.

Ένα είναι βέβαιο, ότι η υποβολή των αιτήσεων στήριξης/πληρωμής πραγματοποιείται έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2020, δηλαδή έως τις 15 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι το Μέτρο 13 περιλαμβάνει τρία υπομέτρα:

✱ 13.1: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές.

✱ 13.2: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών.

✱ 13.3: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα.