Ένα βήμα πριν τις πληρωμές: Καθορίστηκε η Συνδεδεμένη σε άλλα 4 προϊόντα

Καθορίστηκε για το έτος ενίσχυσης 2020 το ύψος της Συνδεδεμένης Στήριξης στον τομέα:

  • της καλλιέργειας Κορινθιακής Σταφίδας, στο ποσό των 52,2 ευρώ/στρέμμα
  • στον τομέα Βιομηχανικής Τομάτας στο ποσό των 62,8 ευρώ/στρέμμα
  • στον τομέα των Πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυμοποίηση, το ποσό των 58 ευρώ/στρέμμα
  • στον τομέα των Συμπύρηνων Ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση στο ποσό των 32,4 ευρώ/στρέμμα.

Υπενθυμίζεται – όπως είχε γράψει η «ΥΧ» από την περασμένη εβδομάδα, ότι ήδη έχει καθοριστεί με υπουργική απόφαση το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης

  • στον τομέα του Ρυζιού στα 27,2 ευρώ/στρέμμα
  • στον τομέα των Σπόρων Σποράς, στα 29,38 ευρώ/στρέμμα
  • στην καλλιέργεια των Σπαραγγιών στα 60,96 ευρώ/στρέμμα
  • στον τομέα των Ζαχαρότευτλων στα 175 ευρώ/στρέμμα  

Ακολουθούν οι Συνδεδεμένες για: