Μια προσπάθεια να συμβάλει στην ανάπτυξη του συστήματος ελέγχου των ψεκαστικών μηχανημάτων στην Ελλάδα αποτελεί το 7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο SPISE, με θέμα την τυποποιημένη διαδικασία για την επιθεώρηση των ψεκαστικών μηχανημάτων στην Ευρώπη.

Το συνέδριο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και, σύμφωνα με τον Θάνο Μπαλαφούτη, ερευνητή Γ’ ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ και υπεύθυνο διοργάνωσης του συνεδρίου, «έχει σκοπό να αυξήσει τις επιθεωρήσεις των μηχανημάτων εφαρμογής φυτοπροστατευτικών ουσιών. Στόχος είναι να μειωθεί η διασπορά νέφους από το φυτό-στόχο, με απώτερο σκοπό τη μικρότερη επίδραση στο περιβάλλον». Όπως τονίζει, «το βασικό πρόβλημα που επικρατεί στην Ευρώπη είναι ότι γίνεται πολύ υψηλή χρήση φυτοφαρμάκων με μηχανήματα, τα οποία δεν είναι διακριβωμένα, δεν έχουν επιθεωρηθεί και δεν έχουν τα σωστά ακροφύσια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη δουλεύουν στη σωστή πίεση, αλλά και να μη δίνουν τις σωστές ποσότητες ψεκασμού ανά στρέμμα».

Το 7o Eυρωπαϊκό Συνέδριο SPISE θα αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία για την αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης σε κάθε κράτος-μέλος, για την κατανόηση των δυσκολιών που εμφανίζονται και των αναγκαίων ενεργειών που απαιτούνται για την επίλυσή τους. Επιπλέον, αυτήν τη φορά θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν και να συζητήσουν τα σημαντικά στοιχεία μετά τη διαδικασία υποχρεωτικής επιθεώρησης σε όλα τα μέλη της ΕΕ που είχε οριστεί για τον Νοέμβριο του 2016, αξιολογώντας και συζητώντας τις μεγάλες διαφορές μεταξύ τους.

Η οδηγία, λοιπόν, που είχε δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 8 της οδηγίας 2009/128/ΕΚ για την επιθεώρηση του συνόλου του εξοπλισμού των ψεκαστικών μηχανημάτων μέχρι τον Νοέμβριο του 2016, βρήκε την Ελλάδα με 1.000 επιθεωρημένα ψεκαστικά μηχανήματα από το σύνολο των 151. 437 μηχανημάτων. Ο λόγος αδυναμίας ελέγχου των μηχανημάτων ήταν πως οι ειδικοί σταθμοί ελέγχου είχαν ξεκινήσει τη λειτουργία τους μόλις στην αρχή του 2016. Φέτος, αναφέρει ο Θ. Μπαλαφούτης, «έχει γίνει μία πολύ μεγάλη αλλαγή. Παρόλο που δεν έχουμε φτάσει ακόμα τον στόχο, μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2018 υπήρχαν επιθεωρημένα 24.000 μηχανήματα, δηλαδή το 20% περίπου του συνολικού αριθμού των ψεκαστικών μηχανημάτων. Επομένως, η μικρή ανάπτυξη του συγκεκριμένου συστήματος ήταν που κατέστησε την Ελλάδα διοργανώτρια χώρα του συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια».

Το 7ο Συνέδριο SPISE διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας, ενώ το εργαστήριο αναφοράς για την επιθεώρηση ψεκαστικών μηχανημάτων στην Ελλάδα του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» θα έχει πολύ ενεργό ρόλο.