Το 2ο ετήσιο διεθνές συνέδριο AgriBusiness Forum με θέμα “Το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα στην ψηφιακή εποχή” διεξάγεται στις Σέρρες 31/10-2/11/2019 και επικεντρώνεται στον εκσυγχρονισμό και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας για την παραγωγή, επεξεργασία και διανομή γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην ψηφιακή εποχή.

Το συνέδριο άνοιξε με τον χαιρετισμό και τις ευχαριστίες που απήθυνε ο κ. Ιωάννης Μπαλακάκης, πρόεδρο του GeoRoutes Cultural Institute. O κύριος Μπαλακάκης τόνισε τη σημασία των συνεργιών για την πραγματοποίηση ενός τόσο μεγάλου project όπως το AgriBusiness Forum 2019.

“Η ιδιαιτερότητα αυτού του φόρουμ, με την προσπάθεια ανάδειξης τοπικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, αποτέλεσε μια μεγάλη αλλά ευχάριστη πρόκληση για τους διοργανωτές”, δήλωσε ο κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Το πρώτο πάνελ αποτελείται από τους Δρ. Χαράλαμπο Κασίμη, Δρ. Φίλιππο Παπαδόπουλο, Δρ. Γεώργιο Ζαλίδη, Δρ. Νίκο Τσότολα, Δρ. Βασίλειος Βασιλείου και φυσικά ο Δρ. Peter Oudemans. Ο συντονιστής της συζήτησης είναι ο Διευθυντής της εφημερίδας «Ύπαιθρος Χώρα» Δρ. Νίκος Λάππας . Σκοπός της πρώτης συνόδου είναι να αποδείξει ότι η “έξυπνη και ακρίβεια γεωργία” δεν είναι θέμα του μέλλοντος, αλλά πραγματικότητα του παρόντος.

Το AgriBusiness Forum αποτελεί κόμβο δικτύωσης, προώθησης συνεργασιών και διατομεακής ενημέρωσης από διακεκριμένα στελέχη της διεθνούς, ευρωπαϊκής και ελληνικής γεωργίας, και συνέδρους υψηλού επιπέδου από καινοτόμες & νεοφυείς επιχειρήσεις, αγρότες, παραγωγούς, τράπεζες, πανεπιστήμια και φορείς του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα.

Οι 7 συνεδρίες αιχμής του AgriBusiness Forum 2019 εστιάζουν στην γεωργία-κτηνοτροφία ακρίβειας, στις νέες τεχνολογίες, στα logistics, στα χρηματοδοτικά εργαλεία, στην ασφάλεια τροφίμων, στις συνέργειες διασύνδεσης επιστήμης-έρευνας και επιχειρήσεων, στον οικολογικό τουρισμό και στις πολιτικές & προοπτικές για βιώσιμα και επικερδή αγροδιατροφικά συστήματα.