Λάρισα: Έναρξη συγκομιδής Βιομηχανικής Τομάτας

Κακό σερί για τη βιομηχανική ντομάτα της Λάρισας

Την έναρξη της συγκομιδής Βιομηχανικής Τομάτας αλλά και τα εργοστάσια με τα οποία έχει συνάψει σύμβαση – παράδοση, ανακοίνωσε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λαρισαίων Αγροτών.

Παράλληλα, ως συνέχεια της περσινής επιτυχημένης χρονιάς γνωστοποιεί την υπογραφή σύμβασης-παράδοσης με τα εξής εργοστάσια: Δ. ΝΟΜΙΚΟΣ A.B.E.K., ΚΩΠΑΙΣ Α.Ε., DELMONTE ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., DAMAVAND Α.Ε., ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ  Α.Ε., AGROFARM S.A. 

Σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς ο ΑΣ αναφέρει ότι είναι στην διάθεσή τους για οποιοδήποτε  θέμα προκύψει.