Ενεργοποιείται η πρόσκληση για την «καλή μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» – Από 13/11 η υποβολή αιτήσεων  

Προθεσμία από τις 13 Νοεμβρίου έως τις 27 Νοεμβρίου 2023 έχουν οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης του υπομέτρου 14.1 «Καλή Μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» του ΠΑΑ) 2014 -2022, ύψους 28.500.000 ευρώ.  

Το υπομέτρο 14.1 «Καλή Μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής» παρέχει ενισχύσεις στον τομέα της ενσταβλισμένης χοιροτροφίας για την ανάληψη συγκεκριμένων δεσμεύσεων για την καλή μεταχείριση των χοίρων, που ακολουθούν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Με τον τρόπο αυτό, υιοθετούνται αναβαθμισμένα πρότυπα μεθόδων παραγωγής σε θέματα διατροφής (ποιότητα νερού και ζωοτροφών), συνθηκών σταβλισμού και προστασίας της υγείας των χοίρων. 

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ), προκειμένου να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα) και τις πρόσθετες δαπάνες, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν. 

Δείτε εδώ την πρόσκληση