Ενεργοποιήθηκαν οι προσκλήσεις για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα προώθησης γεωργικών προϊόντων

Ενημερωτικές ημερίδες για τους ενδιαφερόμενους

Ξεκίνησε στις 18 Ιανουαρίου 2024 η περίοδος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων έτους 2024.

Η Επιτροπή θα διαθέσει 185,9 εκατ. ευρώ το 2024 για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθησης βιώσιμων και υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως. Από τον προϋπολογισμό θα διατεθούν για τα απλά προγράμματα προώθησης 92.000.000 ευρώ και για τα πολλαπλά προγράμματα 93.900.000 ευρώ.

Στόχοι

Τα σχέδια προώθησης που επιλέχθηκαν για το 2024 αναμένεται να αναδείξουν και να ευνοήσουν προϊόντα που συμμορφώνονται με στόχους όπως:

✱ Η ενθάρρυνση βιώσιμων πρακτικών στη γεωργία της ΕΕ.

✱ Η προώθηση της καλής διαβίωσης των ζώων.

✱ Η προώθηση της κατανάλωσης νωπών φρούτων και λαχανικών, καθώς και η υγιεινή και βιώσιμη διατροφή.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα παραμείνουν ενεργές έως τις 14 Μαΐου 2024.

Ενημέρωση

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το διήμερο 31 Ιανουαρίου -1 Φεβρουαρίου 2024 θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές ημερίδες στις Βρυξέλλες σχετικά με την ευκαιρία και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την προώθηση της χρηματοδότησης γεωργικών προϊόντων. Η πρώτη ημέρα θα είναι αφιερωμένη σε πτυχές της πολιτικής.

Ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συζητήσουν τις προτεραιότητες του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2024 και τις νέες ευκαιρίες για την ΕΕ. Η δεύτερη ημέρα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη επιτυχημένων εκστρατειών.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα διεξαχθεί και διαδικτυακά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.b2match.com/e/info-day-on-2024-calls.