Ενισχύονται 30 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Καλαμάτα

Συνολικά 30 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ενισχύονται στην Καλαμάτα, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

Η δημόσια δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 912.286,49 ευρώ.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022