Ενίσχυση επιχειρήσεων εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας

Την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για τον χώρο δραστηριοποίησής τους στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Λάρισας στους τομείς του τουρισμού, της εστίασης, του πολιτισμού και της δημιουργικής βιομηχανίας, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και των υβριδικών τεχνολογιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας προβλέπει πρόσκληση που «τρέχει» έως τις 26 Απριλίου, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλία 2014-2020.

Δικαιούχοι της δράσης (δημόσια δαπάνη ύψους 1 εκατ. ευρώ) είναι πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Λάρισας (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, απασχολούν έως 50 εργαζόμενους, έχουν έναρξη το αργότερο έως 31/5/2022 και διαθέτουν ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας που εντάσσεται στα επιλέξιμα ΚΑΔ.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια που θα αφορούν σε πράσινες και τεχνολογικές επενδύσεις, σε επενδύσεις στην ήπια κινητικότητα και στην προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ για υφιστάμενες επιχειρήσεις που το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά τον εκσυγχρονισμό τους.

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων προσδιορίζεται στο 65% για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών.