Να παραμείνει στις ΔΑΟΚ το Μέτρο των Βιολογικών ζητούν οι Περιφέρειες

Με τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Εσωτερικών συναντάται η Ένωση Περιφερειών τη Μεγάλη Δευτέρα

Να παραμείνει στις ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων η αρμοδιότητά τους ως φορέων υλοποίησης του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020 ζητεί η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΠΝΕ, κατά την συνεδρίαση του, το ΔΣ στις 3/11 ομόφωνα αποφάσισε και ζητεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

  • Να επανέρθει στο φυσικό αντικείμενο του μέτρου η προϋπόθεση Περιβαλλοντικού Σχεδίου Διαχείρισης και η συνέχιση της ύπαρξης τεχνικού συμβούλου γεωτεχνικού στην άσκηση της Βιολογικής Γεωργίας από τον δικαιούχο γεωργό.
  • Στο φυσικό αντικείμενο του Μέτρου 11 φορείς υλοποίησής του να είναι οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων και όχι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ουσιαστικά ο ΟΠΕΚΕΠΕ (άρθρο 3).
  • Η αρχική αξιολόγηση, το σύνολο των διοικητικών ελέγχων (προενταξιακών και μεταενταξιακών) αλλά και των επιτόπιων ελέγχων καθώς και η διαδικασία τροποποίησης ή ανάκλησης των Αποφάσεων ένταξης Πράξεων (άρθρα 11, 12 και 13) να πραγματοποιηθούν από τις ΔΑΟΚ.

Πάντως, η ΕΝΠΕ, σημειώνει στην ανακοίνωσή της, αναγνωρίζει δύο θετικά σημεία στο Μέτρο 11:

  • Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού του είναι επαρκές, αν και σε επιμέρους καλλιέργειες θα μπορούσε να είναι υψηλότερο και
  • Η προσθήκη σημαντικών ειδών καλλιέργειας τα οποία είχαν αποκλειστεί από το τρέχον πρόγραμμα προκειμένου να καταστεί εμφανέστερη η ανάπτυξη τόσο της βιολογικής γεωργίας όσο και της βιολογικής κτηνοτροφίας ώστε να στηριχθεί ένα κυκλικό μοντέλο γεωργικής εργασίας.

Τέλος, το ΔΣ της ΕΝΠΕ αποφάσισε να ζητήσει από το Υπουργείο να προκηρύξει αμέσως το Μέτρο 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα».