Ένταξη 53 αγροτών από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο 14χίλιαρο

Την ένταξη 53 αγροτών στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, ενέκρινε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Πιο συγκεκριμένα στον πίνακα της απόφασης «Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου» του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνονται 53 επιλέξιμες αιτήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 742.000 €.

Ο Πίνακας περιλαμβάνει 3 μη επιλέξιμες αιτήσεις.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την απόφαση