Ένταξη εκτάσεων στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης έως 7/10

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπενθυμίζει ότι το αργότερο μέχρι 7/10/2017 θα πρέπει, όσοι ανήκουν στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρο 2 παρ.3 , του Ν. 4351/2015(ΦΕΚ 164 Α¨), να δηλώσουν την επιθυμία ένταξης των εκτάσεων τους στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης που θα εκπονηθούν.

Θα πρέπει, οι ανωτέρω, να δηλώσουν την επιθυμία ένταξης των εκτάσεων σας στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, στην αρμόδια Περιφέρεια με αίτησή τους, το αργότερο εντός τριών (3) μηνών, ήτοι 7-10-2017, από τη δημοσίευση της αριθ. 1058/71977/3-7-2017(ΦΕΚ2331 Β΄) με θέμα “Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4351/2015(ΦΕΚ 164 Α¨)”.

Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Α.1.1 , 1ος όροφος, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Λάρισας στο τηλέφωνο 2413 511 136, αρμόδια υπάλληλος κ. Δέσποινα Κιτσικούδη.