Να πριμοδοτηθεί το χοιρινό κρέας στο ΠΑΑ

Την στήριξη της περιφέρειας ζητά η Ομοσπονδία

Να ενταχθεί ο κλάδος της χοιροτροφίας στις Περιφερειακές Προτεραιότητες για τη Δράση 4.1.1 (Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης) του ΠΑΑ 2014-2020 αποφάσισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην πρόσφατη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, υιοθετώντας σχετικό αίτημα της Ομοσπονδίας Χοιροτρόφων.

Όπως είναι γνωστό, το ΥΠΑΑΤ έχει ορίσει τρεις κλάδους (αιγοπροβατοτροφία, ζωοτροφές, οπωροκηπευτικά) προς πριμοδότηση (14%) στο νέο ΠΑΑ, αφήνοντας την τέταρτη επιλογή στις περιφέρειες, προκειμένου αυτές, με βάση τη σπουδαιότητα ενός κλάδου στην περιοχή τους και τη συμβολή του στην τοπική οικονομία, να επιλέξουν την πλέον αναγκαία προς συγχρηματοδότηση.

Αυτό καταρχήν προκάλεσε σύγχυση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, διότι στις προθέσεις της ήταν να ορίσει ως προτεραιότητά της το κρέας. Επειδή, όμως, σε κεντρικό επίπεδο είχε ήδη συμπεριληφθεί η αιγοπροβατοτροφία, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Ενδεχόμενη επιλογή της περιφέρειας να καθορίσει ως προτεραιότητα της την χοιροτροφία, προϋποθέτει και ανάλογη αναπροσαρμογή όσων αναφέρονται στο πρόγραμμα RIS, στο οποίο η βοοτροφία προβάλλεται ως ισχυρός παράγοντας του πρωτογενούς τομέα.

Μιλώντας στην «ΥΧ», ο περιφερειάρχης, Κώστας Αγοραστός, αρκέστηκε να δηλώσει ότι επιθυμία του είναι να ενισχύσει την χοιροτροφία, χωρίς όμως να αδικήσει άλλο κλάδο, αφήνοντας ταυτόχρονα αιχμές προς το ΥΠΑΑΤ «γιατί ξεχώρισε ανά κλάδο τη ζωική παραγωγή».   

Οι χοιροτρόφοι

Από την πλευρά του, το υπόμνημα της Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων, το οποίο διαβάστηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του περιφερειακού συλλόγου, αναφέρει τα εξής: «Τα τελευταία χρόνια, και για αδιευκρίνιστους λόγους, η χοιροτροφία απουσιάζει από τις επιλογές του ΥΠΑΑΤ και των περιφερειών της χώρας μας ως κλάδος προτεραιότητας, με αποτέλεσμα την αδυναμία λήψης της βαθμολογίας που λαμβάνουν οι λοιπές εκτροφές κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων στα διάφορα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Πρόγραμμα Νέων Αγροτών, Σχέδια Βελτίωσης κ.λπ.). Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης να καταθέσουν, εντός των ημερών, οι περιφέρειες της χώρας τις προτεραιότητες, στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 4.1.1 του ΠΑΑ 2014-2020. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατέχει το 25% του συνόλου της εγχώριας παραγωγής χοιρινού κρέατος, με μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων που, για να παραμείνουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες, θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν. Με την παρούσα επιστολή, ζητούμε ο κλάδος μας να ενταχθεί στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να εκσυγχρονίσουμε τις κτηνοτροφικές μας εγκαταστάσεις».

Γιατί στο ΠΑΑ

Παράγοντες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφεραν ότι οι χοιροτροφικές μονάδες επιδιώκουν να ενταχθούν στο ΠΑΑ και όχι στον Αναπτυξιακό, διότι στο πρώτο το χρηματοδοτικό όριο των 500.000 ευρώ είναι περισσότερο εφικτό και απαιτεί λιγότερη γραφειοκρατία.