Εντοπίσθηκαν 5 νέες εστίες Αφρικανικής Πανώλης

Πέντε νέες δευτερογενείς εστίες Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) εντοπίστηκαν σε αγριόχοιρους στη Βουλγαρία και συγκεκριμένα στις περιοχές Smolyan (1) και Κardzhali (4) στις 30 Νοεμβρίου 2023, σύμφωνα με ανακοίνωση  του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του ΥΠΑΑΤ.

Τα κρούσματα που ανιχνεύτηκαν μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Στη Βουλγαρία έχουν εντοπισθεί από 01.01.2023 έως 30.11.2023, τρεις (3) εστίες σε κατοικίδιους χοίρους και 250 εστίες σε αγριόχοιρους οι οποίες αφορούν σε θηρευμένους αγριόχοιρους στο πλαίσιο γενικής επιτήρησης του νοσήματος στην χώρα αυτή.

Το τμήμα λιμωδών εφιστά την προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων στα βόρεια σύνορα της Χώρας (ΠΕ Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου) προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της ΑΠΧ στη χώρα και να αποφευχθεί μια επιζωοτία, για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παρακάτω
σχετική εγκύκλιο:

1) Την ενεργοποίηση των Περιφερειακών Συντονιστικών Οργάνων με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των συνεργείων δίωξης και των ομάδων κυνηγών, σύμφωνα με το σχέδιο μείωσης του πληθυσμού των αγριόχοιρων.

2) Την εντατικοποίηση της παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης σε αγριόχοιρους και τα υβρίδια αυτών καθώς και σε κατοικίδιους χοίρους.

3) Τον έλεγχο εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας στα κυνηγετικά πεδία.

4) Την εντατικοποίηση των ελέγχων εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις με προτεραιότητα σε αυτές που βρίσκονται πλησιέστερα στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

5) Την εντατικοποίηση των ελέγχων στα σημεία εισόδου στη χώρα.