Εντοπίστηκε οροβάγχη σε φακή στην περιοχή της Χάλκης

Την προσοχή των παραγωγών εφιστά το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών (ΙΒΚΦ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει ότι σε επισκόπηση αγροτεμαχίων σποροπαραγωγής φακής πριν τη συγκομιδή τους εντοπίστηκαν άτομα του ολοπαράσιτου της οροβάγχης στην περιοχή της Χάλκης Λάρισας.

Είναι η πρώτη επίσημη αναφορά που γίνεται για την εμφάνιση της οροβάγχης στην περιοχή. Οι συγκεκριμένοι αγροί παρουσίασαν μικρή πυκνότητα οροβάγχης σε στάδιο πλήρους ωρίμανσης, η οποία ωστόσο είναι απόλυτα επαρκής για να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα εφόσον αλωνιστεί και στη συνέχεια προωθηθεί για πιστοποίηση ως σπόρος σποράς ή χρησιμοποιηθεί από τους παραγωγούς ως ιδιοπαραγόμενος σπόρος σποράς.

Τονίζουμε ότι σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών (ΦΕΚ2130/4-8-2014) η ανώτατη περιεκτικότητα σπόρων οροβάγχης σε σπορομερίδα φακής είναι μηδενική. Εφιστούμε την προσοχή στους σποροκαλλιεργητές φακής της περιοχής και στις Σποροπαραγωγικές Επιχειρήσεις που σποροπαράγουν ποικιλίες φακής να προβούν σε αυστηρό έλεγχο των αγροτεμαχίων πριν τον θεριζοαλωνισμό στην εν λόγω περιοχή και σε περίπτωση που εντοπίσουν άτομα οροβάγχης να μην προχωρήσουν στον αλωνισμό της σποροκαλλιέργειας.

Ιδιαίτερα παραγωγοί που ακολουθούν την τακτική της ιδιοπαραγωγής σπόρου σποράς θα πρέπει να αποφύγουν την τακτική αυτή ακόμη και εάν εντοπίσουν ελάχιστα άτομα οροβάγχης. Ένα και μόνο ολοπαράσιτο οροβάγχης σχηματίζει τεράστιο αριθμό σπόρων (περίπου 150.000 σπόρους) με διάρκεια ζωής μέχρι και 20 έτη. Είναι προφανές ότι η επιπόλαιη διαχείριση του προβλήματος θα οδηγήσει σε ταχύτατη επιμόλυνση και άλλων αγροτεμαχίων. Το ΙΒΚΦ θα συνεχίσει την περαιτέρω διερεύνηση του σοβαρού θέματος που έχει προκύψει. Η προέλευση των μολύσματος και ο ακριβής βοτανικός και μοριακός προσδιορισμός των εντοπισθέντων ατόμων οροβάγχης θα διερευνηθεί σε επόμενο στάδιο σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και εξειδικευμένους επιστήμονες. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή προέχει η άμεση ενημέρωση των σποροπαραγωγών και των σποροπαραγωγικών επιχειρήσεων για την τήρηση των ανωτέρω οδηγιών» καταλήγει η ανακοίνωση.