Εντός της εβδομάδας η πρόσκληση για το 5.2 – Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος για την εφαρμογή του υπομετρου 5.2, ύψους 45 εκατ. ευρώ, που αφορά δωρεάν αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου και ανακατασκευή σταύλων, σε όσους επλήγησαν από τον Daniel. Σύμφωνα με τον υπουργό Λ. Αυγενάκη, στο μέτρο εντάσσονται και οι μελισσοκόμοι. «Η προκήρυξη για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων θα εκδοθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας από τον ΕΛΓΑ, με το άνοιγμα της πλατφόρμας» σημειώνει σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο του υπομέτρου, στόχος είναι η παροχή δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) «η οποία θα διασφαλίζει τη δυνατότητα των γεωργών και των κτηνοτροφών που επλήγησαν να ανασυστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να παραμείνουν στις αγροτικές περιοχές της χώρας, συνεχίζοντας την οικονομική τους δραστηριότητα».

Το καθεστώς ενίσχυσης εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια παρέχοντας στήριξη για αποκατάσταση ζημιών κεφαλαίου σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αφορούν την α) ανασύσταση ζημιών φυτικού κεφαλαίου, β) ανασύσταση ζημιών ζωικού κεφαλαίου και γ) αποκατάσταση ζημιών κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του καθεστώτος δύναται να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης που έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού και των οποίων οι μονάδες λειτουργούν νόμιμα, Συλλογικά Σχήματα Γεωργών (Ομάδες ή Οργανώσεις Γεωργών)και Φορείς του Δημοσίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ενταχθεί σε αναγγελία ζημιάς, με την υποβολή Αρχικής Αίτησης Χορήγησης Ενίσχυσης

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών

Οι επενδύσεις που αφορούν δαπάνες προκειμένου να ενισχυθούν πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • εγκαθίστανται σε αγροτεμάχια των οποίων η νόμιμη κατοχή, διάρκειας κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ετών από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης, ανήκει στο δικαιούχο,
  • αφορούν αποκλειστικά την προς στήριξη γεωργική εκμετάλλευση,
  • έχουν εύλογο κόστος υλοποίησης,
  • έχουν υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας ζημιάς και της έκδοσης Απόφασης Αναγνώρισης και μέχρι την εκπνοή της περιόδου υλοποίησης
  • εξυπηρετούν τους σκοπούς για τους οποίους εγκρίθηκαν,
  • μπορούν να ελεγχθούν και επαληθευτούν, και
  • δεν παρέχουν αδικαιολόγητο πλεονέκτημα σε γεωργική εκμετάλλευση.

Το ποσοστό στήριξης ανέρχεται στο 100% του ποσού των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών για πράξεις ανασύστασης του παραγωγικού δυναμικού, που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά παραγωγό ανέρχεται έως τις 250.000 ευρώ σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης ή ανέγερσης γεωργικών κτιρίων και κατασκευών ενώ σε περιπτώσεις επιδιόρθωσης υφιστάμενης κτιριακής εγκατάστασης έως τις 100.000 ευρώ.

Δείτε εδώ την υπουργική απόφαση