Έως 11/8 οι δηλώσεις εφαρμογής σε βιολογικά ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού και αυτόχθονες φυλές

Δέσμευση 130 εκατ. ευρώ για γεωργοπεριβαλλοντικά του 2015

Σύμφωνα με όσα κάνουν γνωστά με ανακοινώσεις τους οι κατά τόπους ΔΑΟΚ (βάση πρόσφατης εγκυκλίου του ΥπΑΑΤ) μέχρι τις 11 Αυγούστου θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ οι δηλώσεις εφαρμογής του έτους2015 για όλες τις δράσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, που ξεκίνησαν στις 15 Ιουλίου.

Οι δράσεις αφορούν:

  1. Δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία»
  2. Δράση 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία»
  3. Δράση 2.3Α: Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού
  4. Δράση 2.3Β: Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων
  5. Δράση 3.1: Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

Σε όλες τις περιπτώσεις μέσα σε εβδομήντα (70) ημερολογιακές ημέρες από την οριστικοποίηση της δήλωσης εφαρμογής, θα πρέπει αυτή να κατατεθεί σε έντυπη μορφή με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.