Έως 13/12 οι προτάσεις στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών

του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής

Έργα στον τομέα Αλιείας και Θάλασσας, μπορούν να υποβληθούν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης “Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών” του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής

Από τις 08-10-2021 έως τις 13-12-2021 μπορούν οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών του Τ.Π. CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020 «Πολιτισμός & Περιβάλλον Εν Πλώ».

Δυνητικοί Δικαιούχοι για την υποβολή των προτάσεων είναι:

  • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ.
  • μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα

Το συνολικό ποσό της προκηρυσσόμενης Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 1.410.000,00 €.

Οι προκηρυσσόμενες δράσεις έχουν ως εξής:

Αλιείς

Ενίσχυση

  1.  

Υγεία και ασφάλεια στο σκάφος

Μικρή παράκτια αλιεία 80%

 

  1.  

Προστιθέμενη αξία προϊόντων

  1.  

Ενεργειακή αναβάθμιση

  1.  

Αλιευτικός τουρισμός

50%

  1.  

Αντικατάσταση με προϋποθέσεις, κινητήρων αλιευτικών σκαφών

30%

Μη Αλιείς

Ενίσχυση

Μεταποίηση προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας

50%

Στον τομέα της εστίασης, του εμπορίου, του  τουρισμού, της βιοτεχνίας και των υπηρεσιών

50% με χρήση ενισχύσεων de minimis