Έως 15/12 η υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Μόνο ηλεκτρονικά και μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του ΥΠΑΑΤ θα υποβάλλονται οι δηλώσεις συγκομιδής από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Ειδικότερα, για το έτος 2022, οι κάτοχοι νόμιμων αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή όσοι είναι καταγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο, κατέχουν αμπελοτεμάχια μονοκαλλιέργειας αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες και έχουν νόμιμο δικαίωμα φύτευσης, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής, σύμφωνα με τον Καν. 1308/2013, τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 273/2018, καθώς και τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) 274/2018.

Η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής πραγματοποιείται έως τις 15 Δεκεμβρίου 2022, που και η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει για τις νέες δηλώσεις.