Έως 2 Ιουλίου τελικά οι αιτήσεις για ένταξη στο υπομέτρο 6.3

Σε νέα παράταση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 προχώρησε το ΥΠΑΑΤ. Σύμφωνα με την 5η τροποποιητική απόφαση της πρόσκλησης, η υποβολή των αιτήσεων στήριξης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, θα είναι δυνατή έως και τις 2 Ιουλίου (στη 1.00 μ.μ.).

Σημειώνεται ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή, που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ, πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και την τελευταία ημέρα της υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Στη συνέχεια, και την περίοδο από τις 3 Ιουλίου 2019 έως και τις 22 Ιουλίου 2019, ο φυσικός φάκελος υποψηφιότητας θα υποβάλλεται εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης.