Έως 250 στρ. επιλέξιμα για ενεργοποίηση δικαιωμάτων των νέων γεωργών

Έως 250 στρ. επιλέξιμα για ενεργοποίηση δικαιωμάτων των νέων γεωργών

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για το καθεστώς Γεωργών Νεαρής Ηλικίας για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων κάθε δικαιούχου νέου γεωργού θα είναι επιλέξιμα έως 250 στρέμματα (ή 25 δικαιώματα).

Ειδικότερα στο άρθρο 50, 1307/2013 σημειώνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης «υπολογίζεται κάθε χρόνο, με τον πολλαπλασιασμό των ενεργοποιημένων δικαιωμάτων από το νέο γεωργό, με αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στο 25% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που ενεργοποιεί ο γεωργός».

Η ενίσχυση χορηγείται μέχρι ανώτατου ορίου 25 δικαιωμάτων για κάθε δικαιούχο

Η περίοδος χορήγησης της ενίσχυσης ανά δικαιούχο:

  • δεν υπερβαίνει τα 5 έτη
  • μειώνεται κατά τον αριθμό των ετών που μεσολάβησαν μεταξύ της δημιουργίας της εκμετάλλευσης και της πρώτης υποβολής της αίτησης ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας στα πλαίσια του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης.

Δείτε εδώ ενημερωτικό φυλλάδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για το καθεστώς Γεωργών Νεαρής Ηλικίας