Έως 31 Οκτωβρίου η ρύθμιση εκκρεμών αλιευτικών προσφυγών

Μόλις το 25% των ενδιαφερομένων έχει κάνει χρήση του νόμου

Τελευταία ευκαιρία, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, για να αξιοποιηθεί η ρύθμιση των εκκρεμών αλιευτικών προσφυγών έχουν οι ενδιαφερόμενοι, μετά την παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής που δόθηκε. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», μέχρι στιγμής έχει ανταποκριθεί μόλις το 25% των εμπλεκομένων, καθώς, όπως εκτιμάται, πολλοί ευελπιστούν ότι η νέα ηγεσία θα προχωρήσει στη λήψη ακόμη πιο ευνοϊκών μέτρων.

Εντούτους, η εν λόγω ρύθμιση έρχεται να δώσει ανάσα στους αλιείς-κυβερνήτες επαγγελματικών σκαφών ακόμη και με διαγραφή υποθέσεών τους, ενώ καλύπτει το νομικό κενό από προηγούμενη προσπάθεια που είχε γίνει, πριν από περίπου οκτώ χρόνια. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν μόνο πλοιοκτήτες ή/και κυβερνήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας και έχουν καταθέσει προσφυγή. Δεν υπάγονται προσφυγές κατά αποφάσεων επιβολής κυρώσεων, οι οποίες έχουν επιβληθεί για διενέργεια αλιείας με χρήση δυναμίτιδας, άλλων εκρηκτικών, τοξικών και άλλων ουσιών.

Δυνατότητες ρύθμισης

Συγκεκριμένα, για προσφυγές κατά αποφάσεων επιβολής κυρώσεων, οι οποίες έχουν εκδοθεί:

 Μέχρι 31/12/2004, οι διοικητικές κυρώσεις που αφορούν ημέρες αφαίρεσης ατομικής άδειας κυβερνήτη και άδειας αλιευτικού σκάφους επαγγελματικής αλιείας διαγράφονται στο σύνολό τους και μόνο εφόσον το αιτηθούν.

 Από 01/01/2005 μέχρι 31/12/2014, οι κυρώσεις που αφορούν την αφαίρεση ατομικής άδειας κυβερνήτη διαγράφονται στο σύνολό τους, ενώ οι ημέρες αφαίρεσης της άδειας αλιευτικού σκάφους επαγγελματικής αλιείας μπορούν να διαγραφούν και να μετατραπούν σε χρηματικό πρόστιμο, ανάλογα με το είδος του εργαλείου με το οποίο έχει διαπραχθεί η παράβαση. Εν προκειμένω, το πρόστιμο διαμορφώνεται όπως φαίνεται στον σχετικό πίνακα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ, για τα χρηματικά πρόστιμα που θα προκύψουν από τη μετατροπή των ημερών αφαίρεσης της άδειας αλιευτικού σκάφους, εφαρμόζεται κλιμακούμενη μείωση σε ποσοστό 10% κατ’ έτος, ξεκινώντας από το έτος 2014 έως το μηδενισμό τους για το έτος 2005 (το 2014 η μείωση είναι 10%, το 2013 είναι 20%, το 2012 είναι 30%, κ.ο.κ.).

 Από 01/01/2015 μέχρι 28/2/2019, οπότε και είναι σε ισχύ ο νόμος, παρέχεται δυνατότητα ρύθμισης μόνον για τις τέσσερις πρώτες κατ’ έτος διοικητικές κυρώσεις. Όσες αφορούν την αφαίρεση ατομικής άδειας κυβερνήτη διαγράφονται στο σύνολό τους, ενώ όσες αφορούν την αφαίρεση της άδειας αλιευτικού σκάφους επαγγελματικής αλιείας μπορούν να μετατραπούν σε χρηματικό πρόστιμο μόνο κατά το ήμισυ του αριθμού των ημερών, οι οποίες αναφέρονται στην απόφαση επιβολής κυρώσεων.

Για την πληρωμή των χρηματικών προστίμων, παρέχεται δυνατότητα τμηματικής καταβολής μέχρι 24 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.

Προϋποθέσεις

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι το επιβληθέν –με τις αποφάσεις επιβολής κυρώσεων– χρηματικό πρόστιμο να έχει καταβληθεί από τον πλοιοκτήτη ή τον κυβερνήτη, ή να έχει υπαχθεί από τον πλοιοκτήτη σε ρύθμιση, η οποία αποδεδειγμένα τηρείται.

Για όλες τις περιπτώσεις, είτε δηλαδή προκύπτουν ποσά οφειλής από την εξαγορά ημερών αφαίρεσης της άδειας αλιευτικού σκάφους επαγγελματικής αλιείας, είτε όχι, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να καταθέσουν αίτημα στη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ.