Έως τις 9/9 δικαιολογητικά για αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σε ΓΓΥΠ

Πλησιάζει στη λήξη της η προθεσμία που έχει δώσει ο ΔΕΔΔΗΕ (έως τις 9 Σεπτεμβρίου), προκειμένου να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι τα σχετικά έγγραφα στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής από τα οποία θα προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης ως υψηλής ή μη παραγωγικότητας για τη σύνδεση φωτοβολταϊκών στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στην περίπτωση αίτησης για φωτοβολταϊκό σε Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ) που ενδιαφέρει τους αγρότες, τα πράγματα φαίνεται να περιπλέχθηκαν πρόσφατα.

Συγκεκριμένα, μετά την έκδοση της πρόσφατης ΚΥΑ για τις λεπτομέρειες εγκατάστασης μονάδος φωτοβολταϊκών σε ΓΓΥΠ, ο ΔΕΔΔΗΕ πλέον ζητά έγγραφο της αρμόδιας διεύθυνσης της ΔΑΟΚ και πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού) από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισµός της γης.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν αγρότες στην «ΥΧ», αυτό έγινε γνωστό σε αρκετό κόσμο τις τελευταίες ημέρες, λίγο πριν εκπνεύσει δηλαδή η εν λόγω προθεσμία. Για το ζήτημα ανέφερε στην «ΥΧ» ο γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (ΠΣΑΦ) Κώστας Γιωτάκος: «Για μια σειρά λόγων, όπως για παράδειγμα ότι οι αρμόδιες επιτροπές των ΔΑΟΚ, που εξετάζουν τα εν λόγω έγγραφα, συνεδριάζουν μία φορά, και μάλιστα στο τέλος κάθε μήνα, καθώς και ότι πολλοί δεν ενημερώθηκαν για τη νέα αυτή εξέλιξη, θα πρέπει να δοθεί παράταση για την υποβολή των εγγράφων.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι το ουσιώδες για τους αγρότες, καθώς αυτήν τη στιγμή πολύ λίγοι μπορούν να καταθέσουν φάκελο».