ΕΠΑλΘ 2014-2020: Με διαδικασίες εξπρές οι ετοιμασίες για την προκήρυξη νέων μέτρων

ΕΠΑλΘ 2014-2020: Με διαδικασίες εξπρές οι ετοιμασίες για την προκήρυξη νέων μέτρων

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι διαχειριστικές αρχές για την περαιτέρω ενεργοποίηση του ΕΠΑλΘ 2014-2020, καθώς μία σειρά μέτρων του προγράμματος δεν έχει καν δρομολογηθεί. Προκειμένου να μη χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος, και με διαδικασίες εξπρές, μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να έχουν προετοιμαστεί πέντε νέες προσκλήσεις για δράσεις μέτρων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020», που αφορούν σε κρατικές ενισχύσεις.

Πρόκειται για τα μέτρα 3.4.1 «Σχέδια παραγωγής και εμπορίας», 3.4.3 «Μέτρα εμπορίας», 3.1.6 «Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος», 6.1.15 «Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών» και 3.2.13 «Ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας».

Τις διαδικασίες εξπρές… θα τρέξει επί της ουσίας άλλη μία ιδιωτική συμβουλευτική εταιρεία, συνδράμοντας στο έργο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγραμμάτος του ΥΠΑΑΤ. Μάλιστα, την περασμένη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου υπεγράφη και η σχετική σύμβαση, με την οποία η εταιρεία αναλαμβάνει το έργο «Σύμβουλος υποστήριξης για την ωρίμανση και ενεργοποίηση των μέτρων 3.1.6, 6.1.15, 3.2.13, 3.4.1 και 3.4.3 του ΕΠΑλΘ 2014-2020».

Ανάδοχος

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει μέσα σε έναν μήνα, και συγκεκριμένα μέχρι την 1η Νοεμβρίου, να έχει ολοκληρώσει και παραδώσει το έργο της στη διαχειριστική αρχή του ΥΠΑΑΤ, αναφορικά με τα μέτρα 3.4.1 «Σχέδια παραγωγής και εμπορίας» και 3.4.3 «Μέτρα εμπορίας». Έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, θα πρέπει να υποβληθούν τα παραδοτέα, τα οποία αφορούν τα μέτρα 3.1.6 «Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος», 6.1.15 «Μείωση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον και προσαρμογή της αλιείας στην προστασία των ειδών» και 3.2.13 «Ασφάλιση αποθεμάτων υδατοκαλλιέργειας».

Στο έργο περιλαμβάνονται συγκεκριμένες εργασίες για το καθένα από τα μέτρα, όπως για παράδειγμα η ανάλυση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου άνα μέτρο, ο σχεδιασμός και η εξειδίκευση του πλαισίου εφαρμογής (έκδοση ΚΥΑ για ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος της ενίσχυσης, τους δυνητικούς δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης, υπουργικής απόφασης για την εξειδίκευση των ειδικότερων όρων και ρυθμίσεων που αφορούν τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του ΕΠΑλΘ κ.ά.) και προετοιμασία των προσκλήσεων ή/και η σύνταξη της προδημοσίευσης των μέτρων.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες θα παρακολουθούνται στενά από τις αρμόδιες μονάδες της διαχειριστικής αρχής του ΥΠΑΑΤ, ενώ θα οριστεί και επιτροπή παραλαβής. Εν τω μεταξύ, έχουν ολοκληρωθεί και εργασίες αξιολόγησης και ένταξης και άλλων μέτρων του ΕΠΑλΘ για την τρέχουσα χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δέκα ημέρες περίπου εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης, που υποβλήθηκαν για το Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας». Συνολικά, εγκρίθηκαν 42 έργα με επιλέξιμο 40,5 εκατ. ευρώ και 23,6 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης.