ΕΠΑΛΘ 2014-2020: Ενίσχυση του εισοδήματος των αλιέων με συμπληρωματικές δραστηριότητες

Μετά από πολύμηνη αναμονή, δόθηκε τελικά το πράσινο φως για την ενεργοποίηση του Μέτρου 3.1.6 «Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος» στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014-2020, καθώς πριν από λίγες ημέρες πήρε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, οι δικαιούχοι και τα ποσοστά ενίσχυσης των δράσεων του μέτρου.

Στόχος του Μέτρου 3.1.6 είναι η ενίσχυση του εισοδήματος των αλιέων με πρόσθετες συμπληρωματικές δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με την κύρια αλιευτική τους δραστηριότητα.

Την ΚΥΑ υπογράφουν από την πλευρά του ΥΠΑΑΤ οι κ.κ. Βορίδης και Σκρέκας και από την πλευρά του υπουργείου Ανάπτυξης ο κ. Τσακίρης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μέτρου, πρόκειται να υπαχθούν επενδυτικές προτάσεις για:

✱ Επενδύσεις επί του σκάφους.

✱ Αλιευτικό τουρισμό.

✱ Εστιατόρια με προϊόντα αλιείας.

✱ Περιβαλλοντικές υπηρεσίες που σχετίζονται με την αλιεία.

✱ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλιεία.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αλιείς, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους στην παράκτια αλιεία (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

Η οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους των πράξεων χορηγείται με τη μορφή της «επιχορήγησης» και δεν θα υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 75.000 ευρώ.