ΕΠΑλΘ 2014-2020: Ποιες δράσεις «τρέχουν»

Σε αναμονή για μεταποίηση και παραγωγικές επενδύσεις

ΕΠΑλΘ 2014-2020: Ποιες δράσεις «τρέχουν»

Προκηρύσσονται σιγά σιγά οι δράσεις στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020. Μέχρι στιγμής, έχουν ήδη εκδοθεί οι προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων στα προγράμματα «Καινοτομία στην αλιεία» και «Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια» και οι προσκλήσεις «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες», με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 36 εκατ. ευρώ και «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα με προπαρασκευαστικές ενέργειες», με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 5 εκατ. ευρώ.

Σε αναμονή για την έκδοση πρόσκλησης βρίσκονται τα μέτρα 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» και 3.2.2, 4.2.4 και 6.2.3 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια», 3.1.8 «Υγεία και ασφάλεια», 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής» και 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων».

Ήδη, για τα προγράμματα αυτά έχουν δημοσιευτεί οι υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά υποβολής των επενδυτικών προτάσεων και είναι, πλέον, θέμα χρόνου να εκδοθούν οι σχετικές προσκλήσεις με τις οποίες και θα οριστεί η προθεσμία υποβολής των προτάσεων για ένταξη στα μέτρα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο φύλλο της «ΥΧ» που κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο 9/9