Επαρκή προϋπολογισμό απαιτεί η νέα ΚΑΠ και η εφαρμογή της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»

Την αρχή «παράγω περισσότερα και καλύτερα με λιγότερα» στην καρδιά της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», την οποία επισήμανε πρώτη η «ΥΧ», επιβεβαίωσε σήμερα η διαδικτυακή συζήτηση που πραγματοποιήθηκε για τη συμβολή της ΚΑΠ στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με τη συμμετοχή των επιτρόπων Στ. Κυριακίδου και Janusz Wojciechowski και ανώτατων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τους ομιλητές, η μεγάλη πρόκληση, την οποία θα κληθούν τα επόμενα χρόνια να αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι αγρότες, είναι ότι θα πρέπει ουσιαστικά να μειώσουν το κόστος της παραγωγής τους χωρίς ωστόσο να μειωθεί η παραγωγικότητα.

Τα εργαλεία που θα έχουν στη διάθεσή τους οι παραγωγοί θα συμβάλουν το καθένα με τη σειρά του στην επίτευξη του στόχου, ενώ πρωταρχικής σημασίας, όπως ξεκαθάρισε ερωτηθείς από την «ΥΧ» ο Επίτροπος γεωργίας είναι να εξασφαλιστεί επαρκής προϋπολογισμός για την νέα ΚΑΠ.  Και προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζεται ο διάλογος με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

«Οι αγρότες πρέπει να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις τους. Γι’ αυτό και επιμένω σε έναν επαρκή προϋπολογισμό» σημείωσε μεταξύ άλλων ο επίτροπος, υπογραμμίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι παραγωγοί πρέπει να έχουν τα απαραίτητα εργαλεία στη διάθεσή τους.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραδέχτηκαν ότι κάθε κράτος μέλος καλείται να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις της εποχής, από διαφορετική αφετηρία, και για το λόγο αυτό επισήμαναν πολλές φορές τον καθοριστικό ρόλο που θα διαδραματίσουν τα εθνικά στρατηγικά σχέδια που θα διαμορφώσουν τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

Εξάλλου, η παροχή καλύτερων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς και κτηνοτρόφους και η μεταφορά και εφαρμογή της έρευνας στις παραγωγικές δραστηριότητες αποτελούν, μεταξύ άλλων, δύο από τους βασικούς παράγοντες που θα βοηθήσουν τους παραγωγούς να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, συμβάλλοντας παράλληλα στην παραγωγή ασφαλών αγροτικών προϊόντων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι για την επιτυχία της Πράσινης Συμφωνίας, και πιο συγκεκριμένα της στρατηγικής της «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» θα πρωταγωνιστήσει η ευφυής γεωργία, για την οποία η Επιτροπή έχει βάλει ψηλά τον πήχη.