Επί ποδός η Σερβία για την οζώδη δερματίτιδα

Σε επιφυλακή η Αιτωλοακαρνανία για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών

Σε εγρήγορση βρίσκονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Σερβίας για την οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών, καθώς μετά τη χώρα μας και τη Βουλγαρία, η νόσος πλήττει σε σημαντικό βαθμό και τις σερβικές βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του USDA το πρώτο κρούσμα οζώδους στη Σερβία εμφανίστηκε στις 8 Ιουνίου και μέχρι σήμερα η νόσος έχει εξαπλωθεί σε αρκετές μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις στη νότια Σερβία, κοντά στα σύνορα με τη FYROM.

Οι αρμόδιες αρχές απαγόρευσαν την εισαγωγή βοοειδών, βόειου κρέατος και ζωικών προϊόντων από τη FYROM, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Τουρκία και εφαρμόζουν τα απαιτούμενα μέτρα βιοασφάλειας. Σύμφωνα με το USDA από τις αρχές του 2016 στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία θανατώθηκαν εξαιτίας της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών 7.000 αγελάδες, ενώ στη Σερβία οι Αρχές εκτιμούν ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος η νόσος να «χτυπήσει» 5.000 με 6.000 βοοειδή.

Ελένη Σταύρου