Επιβεβαίωση «ΥΧ»: Συγκροτήθηκε ειδική ομάδα για την διευθέτηση των υποθέσεων ανάκτησης ενισχύσεων – Μέσα και το πακέτο «Χατζηγάκη»

Στην σύσταση, συγκρότηση και στον ορισμό των μελών της ομάδας εργασίας για το χειρισμό των υποθέσεων ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων προχώρησε με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής Χρήστος Τριαντόπουλος. Ο ίδιος θα εκτελεί τα καθήκοντα του προέδρου της εν λόγω ομάδας. Η απόφαση η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έρχεται να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ της «ΥΧ» της 9ης Ιουλίου 2021, με τίτλο «Σφίγγει ο κλοιός για τα πακέτα Χατζηγάκη και Κοντού – Ρύθμιση ‘σκούπα’ για όλες τις ανακτήσεις αναζητά η Ελλάδα – Συστήνεται ειδική διυπουργική επιτροπή».

Έργο της ομάδας εργασίας έως το τέλος του τρέχοντος έτους, είναι:

  • η μελέτη και η διερεύνηση της δυνατότητας αποτελεσματικής διευθέτησης, αξιοποιώντας τα σχετικά ευρωπαϊκά πλαίσια και εργαλεία, των υποθέσεων ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων οι οποίες κρίθηκαν ως μη συμβατές με την εσωτερική αγορά, σύμφωνα με τις με αριθ. 2002/458/ΕΕ, 2012/157/ΕΕ, 2012/307/ΕΕ, 2012/320/ΕΕ και C (2019) 7094 final αποφάσεις της ΕΕ,
  • η συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο στον οποίο θα ανατεθεί να συνδράμει τις αρμόδιες υπηρεσίες στον χειρισμό αυτών των υποθέσεων,
  • η εισήγηση προτάσεων για τον αποτελεσματικό χειρισμό και την επίλυση τυχόν προβλημάτων και
  • ο συντονισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών και η παρακολούθηση της επίτευξης προόδου σε κάθε στάδιο ανά υπόθεση.

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ