Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων από τον Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου

Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (Σ.Ε.Ο.), ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης µε τίτλο: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα Μάρκετινγκ και Ασφάλειας – Ποιότητας Παραγωγής» καλεί εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα (όλων των κλάδων) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:
 
1. Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
2. Τεχνικές Παραγωγής Ασφαλών και Ποιοτικών Τροφίμων-Ποτών
3. Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων
 
Υποβολή Αιτήσεων από 21/5/21 έως και 18/6/2021 http://greekwinefederation.gr/gr/content/show/&tid=461
 
Τα προγράμματα έχουν διάρκεια 86 ώρες και θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας µε τηλεκπαίδευση.
 
Οι Ωφελούμενοι θα λάβουν επίδομα 5€ / ανά ώρα εκπαίδευσης (σύνολο 430 € μικτά). Τα προγράμματα απευθύνονται σε εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εποχικά εργαζομένων, (και των εργαζόμενων σε αναστολή λόγω κυβερνητικών μέτρων/ covid 19), σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας και όλης της χώρας.
 
Μεταξύ των ωφελούμενων δεν περιλαμβάνονται άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, ή εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στη διεύθυνση www.greekwinefederation.gr ή να επικοινωνήσετε στο τηλ. 210 322 6053 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].