Επιλογή αναδόχου για αρδευτικό έργο στην Καστοριά

Στη διακήρυξη ανοιxτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Αρδευτικού Δικτύου ΓΕΡΜΑ Ν. Καστοριάς» προχώρησε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός της διακήρυξης ανέρχεται σε 4,3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο αφορά την κατασκευή κλειστού υπό πίεση δικτύου, με σκοπό την αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της ευρύτερης περιοχής και την ανάπτυξη της γεωργίας.

Ειδικότερα, τα έργα του νέου αρδευτικού δικτύου του αγροκτήματος Γέρμα, το οποίο καλύπτει συνολική καλλιεργήσιμη έκταση 3.278 στρ., περιλαμβάνουν:

 

✱ Τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς του νερού από τη θέση του υφιστάμενου φρεατίου του αγωγού υδροληψίας του φράγματος στην προς άρδευση περιοχή.

✱ Το δίκτυο διανομής με τις απαιτούμενες υδροληψίες.

✱ Μικρά τεχνικά και φρεάτια ελέγχου του δικτύου.