Επισήμως με αρμοδιότητες οι Κελέτσης και Σταμενίτης – Τα καθήκοντά τους στο ΥΠΑΑΤ

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσως δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν οι δύο υφυπουργοί του ΥΠΑΑΤ, κ.κ. Σταύρος Κελέτσης και Διονύσιος Σταμενίτης.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρο Κελέτση ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

α) Της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

αα) Της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής,

αβ) της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας,

αγ) της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών,

αδ) από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας: i) της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, ii) της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, iii) της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών, αε) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία και Θάλασσα (ΕΥΔΕΠ ΑλΘ),

και β) Του Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων.

Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσιο Σταμενίτη ανατίθεται

1. Η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

α) Της Γενικής Γραμματείας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,

β) Από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

βα) της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας,

και ββ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2. Ηεποπτεία του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

Σημειώνεται ότι από τις αρμοδιότητες των υφυπουργών εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό: α) Η νομοθετική πρωτοβουλία, β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και γ) η επιλογή και ο διορισμός των διοικήσεων των εποπτευόμενων φορέων.

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση