Η επισιτιστική κρίση καθυστερεί το νέο πλαίσιο για τη φυτοπροστασία

Τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου απέρριψαν πρόταση της Κομισιόν για έναν νέο κανονισμό ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων, με τον ισχυρισμό ότι δεν λαμβάνει υπόψη του τις πιθανές επιπτώσεις στην επισιτιστική ασφάλεια.

Την Τετάρτη 31/8, αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε μια έκθεση εκτίμησης των επιπτώσεων της επίμαχης πρότασης στην επιτροπή AGRI της Ευρωβουλής. Οι νέοι κανόνες, που είχαν παρουσιαστεί για πρώτη φορά στις 22 Ιουνίου από την Κομισιόν, στοχεύουν στη δραστική μείωση (κατά 50%) των επικίνδυνων δραστικών φυτοπροστατευτικών ουσιών έως το 2030.

Πρόκειται για έναν από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο Πιάτο» (F2F). Ωστόσο, τα μέλη της Επιτροπής θεώρησαν ότι η παρουσίαση απέτυχε να συμπεριλάβει τις πιθανές επιπτώσεις της εφαρμογής του προτεινόμενου πλαισίου στον επισιτιστικό τομέα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, δεν μπορούσαν να γίνουν προβλέψεις τη στιγμή που προετοιμαζόταν η έκθεση.

Κατά την παρουσίαση επεξηγήθηκαν οι νέοι κανόνες, που αποτελούν εξέλιξη της Οδηγίας του 2009. Η εν λόγω οδηγία εφαρμόστηκε με διαφορετικά μέτρα και σταθμά από τα κράτη-μέλη, γεγονός στο οποίο συμφώνησαν αμφότερες οι πλευρές. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε κατά την παρουσίασή του ότι το ισχύον πλαίσιο δεν επαρκεί, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας και του F2F.

Ο Γάλλος ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Claude Gruffat, υποστήριξε ότι οι αγρότες δεν θα πρέπει να θεωρούνται ένοχοι για τη χρήση φυτοπροστατευτικών, αλλά θα πρέπει να γίνει αλλαγή στα πρότυπα των γεωργικών πρακτικών.

Αρκετά κράτη-μέλη εξέφρασαν τη θέση ότι η «ιστορική πρόοδος» της μείωσης χρήσης των φυτοφαρμάκων δεν προσμετράται όταν τίθενται οι εθνικοί στόχοι. Με αυτήν τη θέση τάχθηκε και η Ολλανδή Ευρωβουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών Annie Schreijer-Pierik, εξηγώντας ότι η Ολλανδία τιμωρείται συστηματικά από αυτόν τον τρόπο καταγραφής. Παρόμοια θέση εκφράστηκε και από ευρωβουλευτή της Σουηδίας που τόνισε ότι δεν έχει αποτυπωθεί η πρόοδος που έχει κάνει η χώρα εδώ και μία δεκαετία.

Εμπόδιο η ελλιπής καταγραφή

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν παραδέχθηκε ότι υπάρχουν περιορισμοί στα δεδομένα που συλλέγονται για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τα κράτη-μέλη, καθιστώντας δύσκολη την αποτύπωση κάποιων επιμέρους δεικτών.

Στη διαπίστωση αυτή είχε φτάσει και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA), που ανέφερε σε έκθεσή του ότι «η Κομισιόν δεν διαθέτει επαρκή δεδομένα, ώστε να προχωρήσει στη δημιουργία ενός καλά ενημερωμένου πλαισίου για τον πρωτογενή τομέα».