Επισκευή και συντήρηση των δημοτικών σφαγείων Ζακύνθου ύψους 142.974 ευρώ

Το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 142.974 ευρώ, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη.

Το έργο, κρίνεται εξαιρετικής σημασίας για τους κτηνοτρόφους, την τοπική αγροτική κοινωνία και τους επιχειρηματίες της Ζακύνθου. Με τη συγκεκριμένη ένταξη του έργου στο ΠΔΕ της ΠΙΝ, θα διεκπεραιωθούν οι απαραίτητες ενέργειες, για να εκσυγχρονιστούν τα Δημοτικά Σφαγεία Ζακύνθου, βάση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών,  ώστε να αποκτήσουν την προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας.