Επιστήμονες ζητούν τη διαφύλαξη των νέων τεχνικών αναπαραγωγής

Ανησυχία σε ένα τμήμα της επιστημονικής κοινότητας της ΕΕ έχει προκαλέσει η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να συμπεριλάβει διάφορες νέες τεχνικές αναπαραγωγής στο νομοθετικό πλαίσιο για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ). Με κοινή της δήλωση, ομάδα κορυφαίων επιστημόνων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες ενδέχεται να στερηθούν μια νέα γενιά από κλιματικά πιο ανθεκτικές και πιο θρεπτικές ποικιλίες καλλιεργειών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την ανταπόκριση στις σημερινές οικολογικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Οι εν λόγω επιστήμονες, που προέρχονται από περισσότερα από 85 ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα φυτικών και βιολογικών επιστημών, προειδοποιούν ότι, εφόσον οι νέες μέθοδοι επεξεργασίας του γονιδιώματος –όπως η μεταλλαξιγένεση– υπόκεινται στους κανόνες για τους ΓΤΟ, «οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, παραγωγοί, ερευνητές και επιχειρηματίες θα στερηθούν σημαντικές ευκαιρίες για αειφόρο γεωργία». Ως εκ τούτου, απευθύνει επείγον κάλεσμα στους Ευρωπαίους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, προκειμένου «να διαφυλάξουν την καινοτομία στον τομέα των φυσικών επιστημών και της γεωργίας».

Εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές, ο συνασπισμός των επιστημόνων θεωρεί ότι η αυστηρή νομοθεσία θα καταστήσει οικονομικά απλησίαστες τέτοιες σύγχρονες μεθόδους, επιτρέποντας μόνο σε ολιγάριθμες ισχυρές πολυεθνικές εταιρείες να τις εφαρμόσουν. Έτσι, οι Ευρωπαίοι αγρότες θα χάσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν μια νέα γενιά από ανθεκτικότερες και υψηλότερης διατροφικής αξίας ποικιλίες.