Επιστημονική Ομάδα Εργασίας για το μέλι

Συνεδρίασε πριν από λίγες ημέρες και για πρώτη φορά η Ομάδα Εργασίας του ΥΠΑΑΤ για την προστασία και την ανάδειξη του ελληνικού μελιού.

Έργο της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας είναι:

✱ Η εισήγηση αναγκαίων μέτρων για την προστασία και την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελληνικού μελιού με βάση τη χρήση ερευνητικών δεδομένων.

✱ Η ανάδειξη της ποιότητας του ελληνικού μελιού και η καθιέρωση ελληνικού σήματος για το μέλι.

✱ Η προστασία και η διαφύλαξη του εγχώριου γενετικού υλικού μελισσών.

✱ Η επικαιροποίηση των χαρακτηριστικών των οκτώ αμιγών κατηγοριών μελιού και η συμπλήρωση των κατηγοριών ταυτοποίησης τύπων ελληνικού μελιού.

✱ Η προστασία, η ανάδειξη και η κατοχύρωση της ταυτότητας των λοιπών ελληνικών προϊόντων κυψέλης.

✱ Η εισήγηση για τη διαχείριση και η προστασία της μελισσοκομικής χλωρίδας – Μελισσοκομικά Πάρκα.

✱ Τα προβλήματα νοθείας και παράνομων ελληνοποιήσεων στο μέλι – ισοζύγιο μελιού.