Επιστημονική συνεδρία για την κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

του Παρασκευά Κορδοπάτη, διευθυντή ΚΕΟΣΟΕ

Για την κλωνική επιλογή στο αμπέλι, ένα σημαντικό και άκρως εξειδικευμένο αντικείμενο της επιστήμης της Αμπελουργίας και ειδικότερα της Αμπελογραφίας, και με αφορμή το υπό συζήτηση σχέδιο ΥΑ, που πρόκειται να αντικαταστήσει τον ισχύοντα Κανονισμό (ΦΕΚ 1599Β/2016), έχουν γραφεί, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, πολλά, που μάλλον αποπροσανατολίζουν και δημιουργούν σύγχυση.

H επιμονή, δε, κάποιων κύκλων με συνεχή δημοσιεύματα να επιβάλλουν απόψεις, που μόνο το συμφέρον της ελληνικής αμπελουργίας και των Ελλήνων αμπελουργών δεν υπηρετούν, προκαλεί πολλά ερωτήματα.

Η ΚΕΟΣΟΕ, από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα της τροποποίησης του Κανονισμού (Οκτώβριος 2018), ζήτησε από την τότε πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να παραπεμφθεί στην αρμόδια Ομάδα Εργασίας κλωνικής επιλογής, πρόταση που έγινε αποδεκτή.

Στη συνέχεια, ο κ. υφυπουργός παρέπεμψε το θέμα σε μια άτυπη, πολυπληθή (περισσότερα από 25 μέλη) και ετερογενή (συμμετείχαν φορείς τελείως άσχετοι με το αντικείμενο της Αμπελουργίας, πολύ δε περισσότερο με αυτό της κλωνικής επιλογής) επιτροπή.

Παρά τις ενστάσεις της ως προς τη νομιμότητα συγκρότησης της επιτροπής, η ΚΕΟΣΟΕ συμμετείχε στις εργασίες και ήταν ο μοναδικός φορέας που υπέβαλε επιστημονικά τεκμηριωμένο υπόμνημα. Ταυτόχρονα, επεσήμανε, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένη φωτογραφική διάταξη που υπονόμευε εξαρχής το πρωτόκολλο της κλωνικής επιλογής και έθετε σε κίνδυνο την ταυτότητα των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου.

Έχοντας ως μοναδικό γνώμονα να υπογραφεί ένας επιστημονικά τεκμηριωμένος κανονισμός για την εφαρμογή της κλωνικής επιλογής στην Ελλάδα, η ΚΕΟΣΟΕ υπέβαλε στον υπουργό, κ. Βορίδη, σχετικό υπόμνημα, και την πρόταση για τη διοργάνωση επιστημονικής συνεδρίας υπό την αιγίδα του, ώστε να καταγραφούν οι θέσεις τόσο των ειδικών επί του θέματος πανεπιστημιακών καθηγητών και ερευνητών, όσο και των συναφών με το αντικείμενο της Αμπελουργίας παραγωγικών φορέων.

Στόχοι, επομένως, της επιστημονικής συνεδρίας είναι αφενός η επιστημονική προσέγγιση, ανάλυση και τεκμηρίωση της κλωνικής επιλογής, καθώς και οι προοπτικές αξιοποίησής της σε παραγωγικό επίπεδο, στην ελληνική αμπελουργία και αφετέρου τα συμπεράσματα να αποτελέσουν το βασικό κείμενο εργασίας για την αρμόδια επιτροπή της κλωνικής επιλογής του ΥΠΑΑΤ, ώστε ο νέος Κανονισμός να δώσει ώθηση στη βελτίωση του πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου.