Η Επιτροπή Γεωργίας της Ευρωβουλής ενισχύει τα θεμέλια της γεωργίας άνθρακα

Κατά την επαναληπτική της σύνοδο στις 30 Αυγούστου, η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε την εισήγηση του Τσέχου ευρωβουλευτή Martin Hlavacek σχετικά με τη διαμόρφωση ενός πλαισίου πιστοποίησης για τη δέσμευση του άνθρακα, εγκρίνοντάς τη με μεγάλη πλειοψηφία.

Σύμφωνα με τις Copa – Cogeca, που εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση εκφράζοντας ικανοποίηση για την εν λόγω εξέλιξη, «η ψηφοφορία έστειλε ένα σαφές μήνυμα: Ότι η Γεωργία Άνθρακα είναι μέρος της λύσης και οι αγρότες πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του νέου μοντέλου».

Σύμφωνα με τις οργανώσεις, η επιτροπή, με επικεφαλής τον εισηγητή, κατέληξε σε μια σειρά συμβιβασμών που εγγυώνται μια ολιστική προσέγγιση για τη γεωργία άνθρακα σε εκμεταλλεύσεις και δάση. Οι τροποποιήσεις στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνουν δραστηριότητες που συνδέονται με τον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής.

«Πρόκειται για αίτημα της αγροτικής κοινότητας της ΕΕ, το οποίο έγινε δεκτό από την επιτροπή. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί δυνατή η επιβράβευση πρόσθετων περιβαλλοντικών επιδόσεων και η διασφάλιση της συνέχειας των προγραμμάτων γεωργίας άνθρακα μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας, που δεν δημιουργεί περιττό διοικητικό φόρτο», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Στη συνέχεια, σημειώνεται ότι «είναι σημαντικό να αναγνωριστούν όλες οι προσπάθειες που έχουν ήδη καταβληθεί από τους αγρότες, τους δασολόγους και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ενθαρρύνοντας έτσι τη μετάβαση».

Ικανοποίηση για το πιο ξεκάθαρο πλαίσιο υλοποίησης

Οι Copa και Cogeca χαιρετίζουν την αναγνώριση των μειώσεων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τους αγρότες, τη συμπερίληψη μέτρων για την πρόληψη της αρπαγής γης (τοποθετώντας μάλιστα αγρότες και δασολόγους στο κέντρο του συστήματος), την αναγνώριση του θετικού ρόλου των συνεταιρισμών, καθώς και την αποσαφήνιση μιας καταλληλότερης «βάσης» για τα χαρακτηριστικά της γεωργίας άνθρακα.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, η οποία έχει αρμοδιότητα επί της πρότασης, θα πρέπει να λάβει υπόψη της την εισήγηση αυτή πριν από την ψηφοφορία της στις 2 Οκτωβρίου 2023. «Βασιζόμαστε στην υποστήριξη των βουλευτών του Ευρωκοινοβουλίου για να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκοί τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας μπορούν να συμμετέχουν στη λύση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της δέσμευσης άνθρακα στο έδαφος και τη βιομάζα», καταλήγει η ανακοίνωση των αγροτικών οργανώσεων.