Επιτροπή Γεωργίας: Το 2022 τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η ψήφιση δέσμης μέτρων για το μέλλον της ΚΑΠ από την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται το πλαφόν ανώτατης άμεσης ενίσχυσης αγροκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα 100.000 ευρώ, ενώ αναβάλλεται για έναν χρόνο η εφαρμογή των Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ, που πάει πλέον το 2022, ώστε να δοθεί χρόνος στα Κράτη – Μέλη να προσαρμοστούν. Να σημειωθεί ότι τα όσα ψηφίστηκαν αποτελούν θέση της Επιτροπής Γεωργίας και όχι της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, όπου και αναμένεται να εισαχθούν τα εν λόγω μέτρα μετά τις επικείμενες Ευρωεκλογές. Επομένως τα ψηφισθέντα δεν έχουν κάποια νομική δεσμευτικότητα ωστόσο δείχνουν προς ποια κατεύθυνση πορεύεται η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Σύμφωνα με το think tank “Farm Europe” οι εν λόγω προτάσεις συνιστούν σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις της Κομισιόν.

Κόφτης για Άμεσες Ενισχύσεις σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις
Ο λεγόμενος κόφτης ανώτατης ενίσχυσης ορίζεται τελικά όπως είχε γνωστοποιηθεί κατά το προηγούμενο διάστημα στις 100.000 ευρώ. Ωστόσο ο δικαιούχος παραγωγός θα μπορεί σε περίπτωση ενίσχυσης που υπερβαίνει αυτό το ποσό, να αφαιρεί το 50% των εργατικών εξόδων της εκμετάλλευσής του, ώστε να προκύπτει εάν τελικά θα υποστεί «κούρεμα» στην ενίσχυσή του.

Στο 15% η μεταφορά κονδυλίων από Α’ σε Β’ Πυλώνα

Άλλα σημαντικά μέτρα που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Γεωργίας περιλαμβάνουν:

• Τον καθορισμό των παραμέτρων για την κατανομή των κονδυλίων του Πρώτου Πυλώνα ως εξής: 60% για τη Βασική Ενίσχυση και αναδιανεμητικές πληρωμές, 20% για τα ecoschemes και 12% (10%+2%) για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις, πλέον του 3% για τα κλαδικά προγράμματα. Στα παραπάνω συμπεριλαμβάνεται και ποσοστό 5% υπέρ των μικρών εκμεταλλεύσεων.

• Ισορροπημένη κατανομή στα κονδύλια του Δεύτερου Πυλώνα: 30% για τους περιβαλλοντικούς στόχους και 30% στα εργαλεία επενδύσεων και διαχείρισης κινδύνων

• Στήριξη της ψηφιακής Γεωργίας και της Γεωργίας Ακριβείας μέσω ενισχύσεων για επενδύσεις στους εν λόγω τομείς που κρίνονται απαραίτητοι για το μέλλον του ευρωπαϊκού πρωτογενούς τομέα

• Περιορισμός μεταφοράς κονδυλίων από τον Πρώτο στο Δεύτερο Πυλώνα σε ποσοστό 15% και στο 5% για το αντίστροφο

Μετά τις Ευρωεκλογές οι εξελίξεις
Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία τα τελικά κείμενα μετά την ψήφιση των μέτρων θα πρέπει να επεξεργαστούν από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου κάτι που μπορεί να γίνει μόνο μετά τις εκλογές στα τέλη Μαΐου.

Προβληματισμός για τα μέτρα στήριξης των Νέων Αγροτών

Μετά τη σημερινή ψηφοφορία για το στρατηγικό σχεδιασμό από την Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών (CEJA) δήλωσε ότι εξακολουθεί να παραμένει απογοητευμένο καθώς δεν επιδιώκεται η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού. Τα μέτρα που ψηφίστηκαν σήμερα χαρακτηρίζονται ως ανεπαρκή για την ένταξη νέων αγροτών αλλά και την παραμονή τους στο επάγγελμα. Τα μέτρα που προβλέπονται θα ισχύουν μόνο για τη συμπληρωματική στήριξη των αγροτών ενώ δεν προβλέπεται καμία εγγύηση για σταθερή υποχρεωτική ενίσχυση μέσω των πόρων του Δεύτερου Πυλώνα. Όπως ανέφερε ο Προέδρος της CEJA Jannes Maes ευελπιστεί πως τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου που θα ψηφιστούν το Μάιο, θα κινηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση και θα εξασφαλίσουν μέτρα για τη στήριξη των νέων αγροτών. Η ανανέωση του πληθυσμού του αγροτικού τομέα αποτελεί βασικό στόχο για το μέλλον και για αυτό το λόγο η CEJA δηλώνει πρόθυμη να συνεργαστεί με τους 3 Ευρωπαϊκούς θεσμούς τους επόμενους μήνες καθώς η ανεπαρκής στήριξη των νέων θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο μέλλον.