Στα επτά χρόνια η ισχύς του πιστοποιητικού χορήγησης ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων

Κατά δύο έτη, και συγκεκριμένα στα επτά, από τα πέντε που ίσχυε μέχρι σήμερα, επεκτείνεται η διάρκεια της ισχύος των πιστοποιητικών ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων που χορηγούνται στους παραγωγούς.

Ως γνωστόν, το πιστοποιητικό απαιτείται για την αγορά φυτοφαρμάκων από τα καταστήματα εφοδίων και προϋποθέτει την επιτυχή συμμετοχή των παραγωγών σε εξετάσεις.

Η εν λόγω αλλαγή περιλαμβάνεται στην πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση(Αγροτικής Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας) για το αναθεωρημένο εθνικό σχέδιο δράσης, με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Παράλληλα, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ ημερομηνίες εξετάσεων, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 23/9.

Λόγω κορωνοϊού, οι εξετάσεις είχαν σταματήσει προσωρινά, αλλά μετέπειτα ξεκίνησαν και πάλι, για να συμμετάσχουν σε αυτές όπως μας είπαν από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΑΤ, αρκετοί παραγωγοί των οποίων έληγαν τα πιστοποιητικά.

Όπως αναφέρει η ΚΥΑ:

«1. Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι επτά (7) έτη και ξεκινάει από την ημερομηνία έκδοσής τους. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η διάρκεια ισχύος των υφιστάμενων πιστοποιητικών ορίζεται στα επτά (7) έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους.

2. Οι ενδιαφερόμενοι/ες δύνανται, πριν από τη λήξη της ισχύος των πιστοποιητικών τους, να εξεταστούν σύμφωνα με το άρθρο7, για να ανανεώσουν την ισχύ τους για επιπλέον επτά (7) έτη».