Με το EQUALL η Πειραιώς συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων

Η Τράπεζα Πειραιώς δημιούργησε το πρόγραμμα EQUALL και δεσμεύεται ότι θα συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ισότιμων ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό η τράπεζα σχεδίασε δράσεις και πρωτοβουλίες για την:

  • Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας
  • Ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας
  • Ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς για τα κοινωνικά στερεότυπα

Μάθετε πώς μπορείτε να συμμετέχετε στον 2ο κύκλο των δράσεων.

Μάθετε περισσότερα