Έρευνα: Τεράστιες οι απώλειες από τα απορρίμματα τροφίμων

ΕΡΕΥΝΑ Τεράστιες οι απώλειες εισροών και φυσικών πόρων από τα απορρίμματα τροφίμων

Η επιστημονική δημοσίευση του Ινστιτούτου JRC «Απώλεια Νερού και Αζώτου εξ αιτίας των Απορριμμάτων Τροφίμων των Ευρωπαίων Καταναλωτών», διακρίθηκε πρόσφατα ως μία από τις κορυφαίες εργασίες του προηγούμενου έτους.

Η έρευνα υπολόγισε με ακρίβεια, για πρώτη φορά, τις ποσότητες απορριμμάτων τροφίμων των Ευρωπαίων καταναλωτών, καθώς και τις ποσότητες νερού και αζώτου που απαιτούνται για την παραγωγή τους. Τα αποτελέσματα προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση.

Ο Ευρωπαίος καταναλωτής πετάει κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο, 123 κιλά τροφίμων. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν στο 16% των τροφίμων που αγοράζει. Το 80% αυτών των ποσοτήτων αποτελούν προϊόντα που βρίσκονται σε καλή κατάσταση και θα μπορούσαν να καταναλωθούν.

Οι ποσότητες νερού που σπαταλήθηκαν για να παραχθούν αυτές οι ποσότητες, είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Τα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα που απαιτήθηκαν αντιστοιχούν σε 27 λίτρα την ημέρα για κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Οι ποσότητες αυτές ισοδυναμούν με την ημερήσια κατανάλωση νερού ύδρευσης της Ευρώπης. Το νερό βροχής που σπαταλήθηκε, είναι σχεδόν δεκαπλάσιο, και αντιστοιχεί με τις συνολικές ανάγκες άρδευσης μίας χώρας του μεγέθους της Ισπανίας.

Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι απώλειες αζώτου που απαιτούνται για την παραγωγή αυτών των ποσοτήτων τροφίμων. Υπολογίζεται ότι οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν σε 2,7 κιλά ανά κάτοικο το έτος, και ισοδυναμούν με τη συνολική ετήσια κατανάλωση λιπασμάτων στη Γερμανία και τη Μ. Βρετανία.

Είναι αυτά ακριβώς τα ευρήματα, που έχουν αναγάγει την κυκλική οικονομία σε οικονομική, κοινωνική, και περιβαλλοντική αναγκαιότητα.

Ν. Λάππας