Έρευνα του CEMA για την ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα στην ΕΕ

της Ελένης Ριζάκη

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Αγροτικών Μηχανημάτων (CEMA) πραγματοποίησε workshop, σχετικά με την πρόοδο της ψηφιακής μετάβασης στον αγροτικό κλάδο. Αφετηρία για τη συζήτηση, κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, ήταν έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί σε Γερμανούς αγρότες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν στους συμμετέχοντες στο workshop παραγωγούς, ήταν, στις περισσότερες των περιπτώσεων, παρόμοιες με τα ευρήματα της έρευνας.

Οι ερωτήσεις περιστρέφονται γύρω από μια γκάμα θεματικών, που σχετίζονται κυρίως με την ψηφιακή ανάπτυξη που γνωρίζει μέχρι τώρα ο αγροτικός κλάδος, τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες όταν εντάσσουν την ψηφιοποίηση στο επάγγελμά τους, τον βαθμό που συμβάλλει η ψηφιακή μετάβαση στη μείωση του κόστους παραγωγής κ.ά.

Επίσης, τίθενται ερωτήματα και για τον ρόλο της συμβουλευτικής μπροστά σε αυτήν τη διαδικασία και κατά πόσο οι κατασκευαστές μηχανημάτων ανταποκρίνονται στις ανάγκες των αγροτών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν ενδιαφέροντα ευρήματα, που αναδεικνύουν ότι υπάρχουν δυνατότητες, αλλά και αδυναμίες, ενώ παρουσιάζονται τόσο ευκαιρίες όσο και προκλήσεις, μέσα από τη διαδικασία της ψηφιοποίησης του αγροτικού τομέα.

Ειδικότερα, ορισμένα θετικά στοιχεία στην αγροτική εργασία αποτελούν η αυτοματοποίηση, η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων, η υποστήριξη αποφάσεων, η βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και η μείωση φόρτου εργασίας. Επίσης, αναδεικνύονται ευκαιρίες για νέα επιχειρηματικά μοντέλα, δημόσιες σχέσεις, διαφάνεια, προστασία του περιβάλλοντος κ.λπ.

Από την άλλη πλευρά, η έρευνα του CEMA δείχνει πως στη διαδικασία της ψηφιακής μετάβασης θα πρέπει να αντιμετωπιστούν διάφορες αδυναμίες που φαίνεται να παρουσιάζονται. Τέτοιες προκλήσεις αποτελούν, για παράδειγμα, η γραφειοκρατία, η ασφάλεια και η ιδιοκτησία των δεδομένων.

Τέλος, το πλήθος των δεδομένων και η περιπλοκότητά τους είναι ακόμα ένα ζήτημα προς αντιμετώπιση, που ανέδειξαν οι συμμετέχοντες, όσον αφορά την ψηφιακή μετάβαση.