Έρευνα: Οι Ευρωπαίοι αγρότες στις πρώτες θέσεις υιοθέτησης της αγροτικής τεχνολογίας

Τι εμποδίζει την περαιτέρω διάδοσή της

Οι Ευρωπαίοι και οι Βορειοαμερικανοί αγρότες ηγούνται της παγκόσμιας υιοθέτησης αγροτικών τεχνολογιών, με περίπου το 61% να χρησιμοποιεί ή να σχεδιάζει να υιοθετήσει μία τεχνολογία τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτά είναι, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα από την έρευνα που πραγματοποίησε η συμβουλευτική εταιρεία McKinsey σε 5,500 αγρότες στην Ασία, στην Ευρώπη, στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική.

Πιο αναλυτικά, οι τεχνολογίες με τη συχνότερη χρήση παγκοσμίως είναι το λογισμικό διαχείρισης της αγροτικής εκμετάλλευσης, η τηλεπισκόπηση και οι ρομποτικοί αυτοματισμοί. Σύμφωνα με την έρευνα, οι μεταβαλλόμενες πιέσεις κάνουν τους αγρότες περισσότερο ανοιχτόμυαλους στις αγροτικές τεχνολογίες, αντιμετωπίζοντάς τες ως πιθανά εργαλεία για τη βελτιστοποίηση των αποδόσεων και την ελαχιστοποίηση του οικονομικού τους κινδύνου. Το ποσοστό των αγροτών παγκοσμίως που χρησιμοποιεί ή πρόκειται να χρησιμοποιήσει μία αγροτική τεχνολογία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια φτάνει στο 39%. Επίσης, το 43% των αγροτών που ερωτήθηκαν επικεντρώνεται στη δοκιμή νέων τεχνολογικών προϊόντων για να αυξήσουν την απόδοση της αγροτικής τους εκμετάλλευσης, ενώ σχεδόν το 22% σχεδιάζει να αλλάξει στρατηγική για την προώθηση των προϊόντων του στην αγορά.

Εμπόδια στην υιοθέτηση της τεχνολογίας

Το υψηλό κόστος των τεχνολογιών, καθώς και η απροθυμία των αγροτών να πληρώσουν για τις αγροτικές τεχνολογίες είναι οι δύο βασικοί παράγοντες που εμποδίζουν τους αγρότες από την υιοθέτηση της καινοτομίας. Συγκεκριμένα, το 50% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν είναι πρόθυμο να πληρώσει για αυτές και το 47% δήλωσε ότι το κόστος των τεχνολογιών είναι υψηλό, κατατάσσοντάς το ανάμεσα στα τρία εμπόδια μη υιοθέτησης της τεχνολογίας.

Τρόποι ενίσχυσης της καινοτομίας

Η έρευνα προτείνει τρόπους ενίσχυσης της καινοτομίας προς όφελος των αγροτών. Πιο αναλυτικά, επισημαίνεται ότι ο χώρος της αγροτικής τεχνολογίας προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες στους αγρότες, αλλά χρειάζεται να ανταποκριθεί περισσότερο στις ανάγκες τους.

Εξειδίκευση προϊόντων

Η υιοθέτηση της τεχνολογίας ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή και το μέγεθος της αγροτικής εκμετάλλευσης, με τις μικρότερες σε μέγεθος εκμεταλλεύσεις συχνά να μένουν πίσω στη χρήση της τεχνολογίας, καθώς, όπως υποστηρίζουν, οι τεχνολογίες δεν προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες μιας πιο μικρής έκτασης. Οι συντάκτες της έρευνας προτείνουν στις εταιρείες αγροτεχνολογίας να εξατομικεύσουν περαιτέρω τα προϊόντα και τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, προσφέροντας πιο στοχευμένες λύσεις στους μικρομεσαίους αγρότες. Εστιάζοντας στις ανάγκες κάθε αγρότη, οι εταιρείες αγροτεχνολογίας μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες.

Βελτίωση της εμπειρίας

Οι εταιρείες αγροτεχνολογίας, όπως προτείνει η έρευνα, θα μπορούσαν να εξερευνήσουν λύσεις για να βελτιώσουν την εμπειρία των αγροτών κατά τη χρήση μίας τεχνολογίας. Λόγω των διαφορών στις ανάγκες, καθώς και την ηλικία των αγροτών παγκοσμίως, θα εξυπηρετούσε να υπάρχουν λειτουργίες υποστήριξής τους με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Εμπιστοσύνη στην κοινή χρήση των δεδομένων

Η κοινή χρήση των δεδομένων είναι ένα βασικό ζήτημα που απασχολεί αρκετούς αγρότες κατά την υιοθέτηση μιας τεχνολογίας. Για αυτόν τον λόγο, η έρευνα επισημαίνει ότι χρειάζεται ανανέωση της εμπιστοσύνης των αγροτών στην αποθήκευση και στην κοινή χρήση των δεδομένων. Λαμβάνοντας υπόψη τον δισταγμό που εκφράζουν οι αγρότες σχετικά με την κοινή χρήση δεδομένων, οι επιχειρήσεις αγροτεχνολογίας μπορούν να οικοδομήσουν την εμπιστοσύνη με τους αγρότες, βελτιώνοντας και εκσυγχρονίζοντας τη στρατηγική δεδομένων τους και συλλέγοντας μόνο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παροχή καλύτερων προϊόντων και λύσεων στους αγρότες.

Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται συνδυαστικά

Οι συντάκτες της έρευνας καταγράφουν την ενσωμάτωση των τεχνολογιών σε ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες που διαθέτει ο αγρότης ως έναν τρόπο για την υιοθέτηση της καινοτομίας.

Συγκεκριμένα, επισημαίνουν ότι οι αγρότες είναι πιο πιθανό να αγοράσουν και να χρησιμοποιήσουν μία τεχνολογία όταν ξέρουν ότι μπορούν να προσθέσουν σε αυτήν και μία επιπλέον λειτουργία. Καταλήγοντας, η έρευνα επισημαίνει ότι οι αγρότες σήμερα αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις όπως οι αυξήσεις των τιμών, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η μεταβαλλόμενη συμπεριφορά των καταναλωτών και το μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον.

Η αγροτεχνολογία έχει την ευκαιρία να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των αγροτών, προκειμένου να επιλύσουν τα παραπάνω προβλήματα, αρκεί να ξεπεραστούν ζητήματα, όπως το υψηλό κόστος των τεχνολογιών και η συλλογή των δεδομένων.

Η καινοτομία μπορεί να οδηγήσει στη βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς περιορισμούς για τους αγρότες και να ωφελήσει το περιβάλλον, αλλά και τους καταναλωτές.