Έρευνα της Κομισιόν για τις συνέπειες της πανδημίας στον αγροδιατροφικό τομέα

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα στάδια παραγωγής, διανομής, μεταποίησης, αλλά και χονδρικής ή λιανικής του αγροδιατροφικού κλάδου

Με κεντρικό ερώτημα «Εργάζεστε στον αγροδιατροφικό τομέα; Θέλουμε να μάθουμε πόσο η πανδημία του κορωνοϊού έχει επηρεάσει την επιχείρησή σας», το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υλοποιεί έρευνα, προκειμένου να παρακολουθήσει τον αντίκτυπο της πανδημίας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα γεωργικών τροφίμων.

Η έρευνα απευθύνεται σε επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των μικρών επιχειρήσεων και των αγροτών) που δραστηριοποιούνται στα στάδια της παραγωγής, της διανομής, της μεταποίησης, αλλά και χονδρικής ή λιανικής του αγροδιατροφικού κλάδου. Στόχος είναι να εξεταστεί η ανθεκτικότητά τους στην περίοδο της κρίσης, αλλά και οι δυσκολίες/περιορισμοί που αντιμετώπισαν.

Η έρευνα έχει τη μορφή ερωτηματολογίου και είναι διαθέσιμη και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ουσιαστικά, οι ερωτήσεις που τίθενται καλύπτουν τόσο το διάστημα του lockdown όσο και της σταδιακής χαλάρωσης των μέτρων και προσβλέπουν να αποκωδικοποιήσουν τις εμπειρίες, τις σκέψεις, τις προοπτικές, αλλά και τα μέτρα που –κατά τη γνώμη των ερωτηθέντων– πρέπει να ληφθούν για να στηριχθούν οι δραστηριότητές τους.

Οι απαντήσεις, σύμφωνα με την Κομισιόν, θα συμβάλουν στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς θα αξιοποιηθούν ως βάσιμα στοιχεία στις νέες πολιτικές. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν από την Κομισιόν, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σημειώνεται ότι η έρευνα διαρκεί περίπου 25 λεπτά, θα παραμείνει ενεργή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ διασφαλίζεται η ανωνυμία των συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχή στην έρευνα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/work-food-or-agriculture-we-want-hear-how-coronavirus-pandemic-affecting-your-business.