Ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση αποδόσεων στο μαλακό σιτάρι

Ένα φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραμμα εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC). Το ERC μοίρασε συνολικά 600 εκατομμύρια ευρώ σε 301 επικεφαλής ερευνητικών προγραμμάτων από διάφορους ερευνητικούς τομείς. Το εν λόγω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από τον καθηγητή Cristobal Uauy (κεντρική φωτό) του the John Innes Centre στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Μέσω τεχνικών επεξεργασίας γονιδίων, ο καθηγητής και η ομάδα του στοχεύουν να δημιουργήσουν γενετικές παραλλαγές του γονιδίου του μαλακού σιταριού, αυξάνοντας τη στρεμματική απόδοση του φυτού απ’ όπου προέρχεται ίσως το πιο βασικό εκ των αγροδιατροφικών προϊόντων παγκοσμίως.

Το πρόγραμμα προβλέπεται να υλοποιηθεί σε ορίζοντα πενταετίας. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που λάβαμε τη χρηματοδότηση γιατί θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την επείγουσα ανάγκη για αυξημένες αποδόσεις στις καλλιέργειες. Παρά την ανάγκη για αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών κατά 50% έως το 2050, οι τρέχουσες επιδόσεις μας ως προς την αύξηση των αποδόσεων δεν είναι επαρκείς για την επίτευξη του στόχου», ανέφερε ο υπεύθυνος του προγράμματος.

Όπως εξήγησε ο κ. Uauy, «το γονίδιο του μαλακού σίτου έχει εξαιρετικά πολύπλοκη φύση, καθώς διαθέτει 16 δισεκατομμύρια “κομμάτια” γενετικής πληροφορίας, οργανωμένης σε τρεις ομάδες χρωμοσωμάτων. Στόχος μας είναι να παράγουμε γενετικό υλικό με ιδιαίτερα και νέα χαρακτηριστικά που θα ενισχύσει την παραγωγικότητα της καλλιέργειας πέρα από τα παραδοσιακά δεδομένα», σημείωσε ο ίδιος.