Εργάτες Γης: Η ΕΟΚΕ αναθέτει μελέτη για το καθεστώς ασφάλισης των απασχολούμενων στα χωράφια

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση μελέτης με θέμα τη «Συλλογή στοιχείων για το καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης των εποχικών εργατών στον ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό τομέα στη μετά την Covid εποχή».

«Όπως είναι γνωστό, η απασχόληση των εργατών γης είναι συνήθως μια εποχική δραστηριότητα, όπου κορυφώνεται στην αιχμή της παραγωγής, καθώς και ότι ιδιαίτερα ο τομέας των οπωροκηπευτικών εξαρτάται από εποχικό εργατικό δυναμικό που προέρχεται από αλλοδαπούς από τρίτες χώρες. Πολυάριθμοι εποχικοί εργάτες απασχολούνται με βραχυχρόνιες συμβάσεις, που σε αρκετές περιπτώσεις δεν προβλέπουν πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι πιο ευάλωτοι σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην περιγραφή της μελέτης.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι κατά την περίοδο της πανδημίας αναδείχθηκε ο κρίσιμος ρόλος των εποχικών εργατών, αλλά και οι συνθήκες εκμετάλλευσης που πιθανόν αντιμετωπίζουν ορισμένοι εξ αυτών.

 

Λείπουν ενιαία και αξιόπιστα στοιχεία

Όπως επισημαίνεται από την ΕΟΚΕ, «ένα από τα προβλήματα είναι ότι τα διαθέσιμα δεδομένα για τους αλλοδαπούς εποχικούς εργάτες από τρίτες χώρες είναι κατακερματισμένα και αποσπασματικά. Δεν υπάρχει διαδικασία από την ΕΕ για τη συλλογή και καταχώριση τέτοιων ψηφιακών στοιχείων.

Τα στοιχεία που δίνουν οι αρχές των κρατών-μελών συχνά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, εξαιτίας της μη καταγραφής πολλών εργατών γης. Η όποια καταγραφή γίνεται στη βάση της Οδηγίας 2014/36/ΕΕ. Ωστόσο, υπάρχουν κενά στο εν λόγω πλαίσιο. Για παράδειγμα, δεν καταγράφεται η μικρότερη των τριών μηνών απασχόληση και δεν δίνονται λεπτομέρειες σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων».

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022