Έρχεται τον Δεκέμβριο το 16ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο

Από τις 4 Δεκεμβρίου 2023 έως και τις 6 Δεκεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 16ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο.

Η αναγνώριση της αξίας των εδαφών για την αειφορία του περιβάλλοντος και την ευζωία των ανθρώπων και των άλλων έμβιων οργανισμών, καταγράφεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη της αειφορικής λειτουργικότητας των εδαφών της μέχρι το 2030, εκφράζεται μέσω της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τα Εδάφη[1], η οποία αναγνωρίζει το θεμελιώδη οικοσυστημικό τους ρόλο και προωθεί τη δημιουργία εκπαιδευτικών και ερευνητικών δομών που θα ηγηθούν της προσπάθειας αυτής. Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τα Εδάφη αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας[2], η οποία συγκροτείται από μια δέσμη πρωτοβουλιών πολιτικής για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Η διοργάνωση του Συνεδρίου, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, εντάσσεται επίσης στο γενικότερο πλαίσιο των επιστημονικών και άλλων εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα των Εδαφών (πέντε Δεκεμβρίου) που έχει θεσπιστεί από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών[3].

Πληροφορίες σχετικές με το Συνέδριο περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας του ΓΠΑ http://soil.aua.gr/ στο facebook

[1]https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/soil-health-and-food_en

[2]https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en

[3]https://www.un.org/en/observances/world-soil-day